ACTIVITATS I SERVEIS

1

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

L’objectiu és facilitar el desenvolupament d’una vida normalitzada per a les persones amb insuficiència renal crònica i els seus familiars. S’orienta sobre drets, recursos, serveis propis i externs.

Informació i assessorament:

 • Informació sobre malaltia renal.
 • Orientació sobre aspectes laborals i derivació a serveis específics.
 • Informació i orientació sobre recursos socials i el certificat de discapacitat.
 • Derivació a serveis específics tant de l’associació com externs.
 • Tramitació de sol·licituds de centres de diàlisis en períodes vacacionals.
 • Informació i organització d’activitats lúdiques per a persones amb insuficiència renal i els seus familiars.

2

SUPORT PSICOLÒGIC

El servei d’atenció psicològica està dirigit a pacients amb IRC i els seus familiars.

L’objectiu general és el de millorar la qualitat de vida d’aquestes persones. Per a això es facilitaran tècniques i estratègies psicològiques per a una millor adaptació a la malaltia.

Atenció psicològica:

 • Visites periòdiques a les unitats de diàlisis.
 • Consultes individualitzades
 • Grups d’autoajuda
 • Tallers vivencials

3

ASSESSORIA DE NUTRICIÓ I DIETÉTICA

L’objectiu fonamental és realitzar una dieta individualitzada i adaptada a cada persona per facilitar el seu correcte seguiment i millorar el seu estat nutricional.

Assessoria nutricional i dietètica

 • Valoració de l’estat nutricional.
 • Educació nutricional.
 • Recomanacions nutricionals individualitzades i elaboració dieta-menú.
 • Tallers grupals i de cuina.
 • Cursos dirigits a professionals.

Pega una ullada a les nostres receptes.

4

SERVEI DE SENSIBILITZACIÓ, DIFUSIÓ I FORMACIÓ

Un dels objectius claus de l’associació és informar i sensibilitzar a la població en general sobre la donació d’òrgans, per afavorir i augmentar els trasplantaments.

Per poder complir aquest objectiu és fonamental una bona informació per aconseguir el màxim de donants potencials. També cal informar sobre la Insuficiència Renal Crònica (IRC) i els seus tractaments.

Sensibilització, difusió i formació:

 • Organització de les Jornades Renals Miguel Àngel Tous.
 • Campanya de sensibilització de la donació d’òrgans.
 • Organització del Dia Mundial del Donant.
 • Organització del Dia Mundial del Ronyó.
 • Organització de cursos per a professionals de la insuficiència renal.

INFORMACIÓ

 

La InsuficiÈncia Renal CrÒnica, GuIa per a pacients i familiars

DESCARREGAR

 

MemÒria General d’Activitats

DESCARREGAR