22 de setembre de 2019

Alerta sanitària per bosses de diàlisi peritoneal

Nota_MinisterioSanidad

El passat 18 de setembre, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris va llançar una alerta farmacèutica per la qual anunciava la retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes de dos lots de borses de diàlisi peritoneal per un defecte en el material. Els lots afectats són l’A3LF293 i A2LF272 respectivament, fabricats pel laboratori FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH.

Preguem llegeixin atentament la nota del Ministeri de Sanitat: