Missió, visió i valors

MISSIÓ

Millorar la qualitat de vida del malalt renal crònic en tots els seus aspectes, fomentant la prevenció i recerca de la malaltia renal crònica, així com la sensibilització sobre la donació d’òrgans per a trasplantament.

VISIÓ

Ser el referent nacional en la defensa dels interessos del malalt renal, la recerca i prevenció de la malaltia i la promoció de la donació d’òrgans.

Procurar la cobertura de les necessitats socials i sanitàries i d’integració laboral.

Assegurar la implicació del personal de ALCER amb els fins l’organització, afavorint la participació, aportació i compromís personal amb aquesta.

Afavorir la col·laboració i fidelització de tots els nostres grups d’interès, a més de buscar l’establiment de nous contactes que millorin l’acompliment de la nostra activitat.

 VALORS

  • La qualitat dels serveis prestats al pacient i els seus familiars
  • La transparència en la gestió
  • La millora contínua

En l’Associació Alcer Illes Balears, honradesa, cohesió, transparència, respecte, autocrítica, solidaritat, empatia i individuació, prevalen sobre totes les coses i actuem en concordança amb ells.