Transparència

Per a ALCER la transparència és una cosa essencial, per això cada any es publicaran els diferents registres d’activitats i informació.
Tota aquesta informació serà de domini públic de manera permanent.
MEMÒRIA ALCER 2021
Memòria General Resum ALCER 2020
Descargar
MEMÒRIA ALCER 2020
Memòria General Resum ALCER 2020
Descarregar
MEMÒRIA ALCER 2019
Memòria General Resum ALCER 2019
Descarregar
MEMÒRIA ALCER 2018
Memòria General Resum ALCER 2018
Descarregar
MEMÒRIA ALCER 2017
Memòria General Resum ALCER 2017
Descarregar
MEMÒRIA ALCER 2016
Memòria General Resum ALCER 2016
Descarregar
BALANÇ DE COMPTES 2021
Comptes Anuals ALCER 2021
Learn More
BALANÇ DE COMPTES 2020
Comptes Anuals ALCER 2020
Descarregar
BALANÇ DE COMPTES 2019
Comptes Anuals ALCER 2019
Descarregar
BALANÇ DE COMPTES 2018
Comptes Anuals ALCER 2018
Descarregar
BALANÇ DE COMPTES 2017
Comptes Anuals ALCER 2017
Descarregar
BALANÇ DE COMPTES 2016
Comptes Anuals ALCER 2016
Descarregar
PLA D'IGUALTAT ALCER ILLES BALEARS
Pla d'Igualtat ALCER Illes Balears
Descarregar
CODI ÈTIC ALCER ILLES BALEARS
Codi Ètic ALCER Illes Balears
Descarregar

Documetació legal

Els estatuts i actes de formació són documents essencials en una associació i són documents de lliure accés per a qualsevol membre o persona interessada a formar part d’aquesta.
Amb motiu de l’anteriorment exposat, aquí podreu consultar aquests documents lliurement.