22 de març de 2019

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 02 ABRIL 2019

Es convoca als socis de ALCER ILLES BALEARS a l’Assemblea General Ordinària

Tindrà lloc el pròxim dimarts dia 2 d’abril de 2019 als locals de l’ASSOCIACIÓ, C/Ter nº 27 del Polígon de Son Fuster a Palma, amb la primera convocatòria a les 17:00h i la segona a les 17:30h

ORDRE DEL DIA

ASSEMBLEA ORDINÀRIA

  1. Lectura i aprovació, si procedeix, Acta Assemblea anterior
  2. Lectura i aprovació, si procedeix, balançe econòmic any 2018
  3. Lectura i aprovació, si procedeix, Memòria Social 2018
  4. Pressupost econòmic per a l’any 2019
  5. Precs i preguntes

PREGUEM LA SEVA ASSISTÈNCIA 

Confirmar assistència al tlf. 971 72 32 43 – alcerib@telefonica.net