17 de juliol de 2019

Conveni de col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa” per valor de 18.580€

Firma_LACAIXA

Promoure la vida independent, l’autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb malaltia renal crònica

Els pacients amb malaltia renal crònica requereixen diàlisi per a sobreviure. Investigacions recents han demostrat que quan aquests pacients entren en programes d’entrenament físic durant les sessions de diàlisis, milloren el seu estat físic i la musculatura, aconseguint un augment de la qualitat de vida, supervivència i autonomia.

Des de juny de 2018 s’està realitzant des de la nostra associació, un programa d’entrenament físic en pacients amb malaltia renal crònica (ERC) i en tractament de diàlisi. Actualment es duu a terme a la clínica Diaverum Palma, a l’Hospital Són Llàtzer i a l’hospital de Manacor.

Aquest programa ofereix un valor afegit als recursos i enfocaments de tractament que el sistema sanitari ofereix regularment als seus pacients. Es tracta d’un projecte innovador, els beneficis es troben sòlidament justificats amb l’evidència científica actual al voltant del món.

Dijous 4 de juliol, Oriol Rueda Masip, Director d’Àrea de Negoci de Palma Oest de CaixaBank, en representació de Obra Social “la Caixa” i Manuela de la Vega Llompart, Presidenta d’ALCER Illes Balears, van signar un conveni de col·laboració per un valor de 18.860 euros. Gràcies a aquesta col·laboració, a partir d’aquest octubre també s’implantarà dit programa a l’hospital Comarcal d’Inca i l’Hospital Universitari Són Espases.