21 de maig de 2020

SOL·LICITUD DE BAIXA LABORAL PER A TREBALLADORS ESPECIALMENT SENSIBLES A COVID-19

Hem elaborat unes infografies a partir de les instruccions del Ministeri d’Inclusió Social, Seguretat Social i Migracions sobre el procediment de remissió de parts dels SPS per coronavirus.

Aquestes responen al que ha d’ocórrer perquè el seu metge acrediti que ha de romandre en una situació d’aïllament a efectes laborals i es consideri com una situació assimilada a accident de treball per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal. ⠀

Per a qualsevol dubte estem a la vostra disposició. Podeis enviar un email a:

telefonant al 971 723 243 i deixant un missatge en la bústia de veu.

Podreu trobar la informació ampliada en:

INSTRUCCIONS ACLARIDORES RELATIVES Al NOU PROCEDIMENT DE REMISSIÓ DE PARTS DELS SERVEIS PÚBLICS DE SALUT (SPS) PER CORONAVIRUS